Giỏ hàng

Tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay Bằng Đá

Thương hiệu: Khác
|
Mã SP: NMNTD21

Tìm hiểu về Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay– Phật Mẫu Chuẩn Đề -  Chuẩn Đề Bồ Tát
 
Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong những hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Với hoá thân này, ngài thị hiện trong lục đạo luân hồi để cứu khổ những chúng sanh khổ nạn, thường là bệnh tật nặng và nghiệp chướng sâu dày, đồng thời bảo hộ Phật Pháp. Bồ Tát Chuẩn Đề, cũng thường được gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Tên tiếng Phạn của Ngài là Cundì.

Vật liệu
Màu sắc
Hotline hỗ trợ: (+84) 905 755 989
|

Tìm hiểu về Chuẩn Đề Bồ Tát – Phật Mẫu Chuẩn Đề - Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay
 
Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong những hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Với hoá thân này, ngài thị hiện trong lục đạo luân hồi để cứu khổ những chúng sanh khổ nạn, thường là bệnh tật nặng và nghiệp chướng sâu dày, đồng thời bảo hộ Phật Pháp. Bồ Tát Chuẩn Đề, cũng thường được gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Tên tiếng Phạn của Ngài là Cundì.

Tuong-phat-nghin-tay-nghin-mat-bang-da-trang-nguyen-khoi

Tượng Phật Bà Nghìn Tay Nghìn Mắt Bằng Đá Trắng Nguyên Khối 

Hình tượng của Bồ Tát Chuẩn Đề rất dễ nhận diện (tuy tương tự nhưng khác với hình tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay). Hiện thân của Ngài thường là tư thế ngồi kiết già, với 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh. Mão của Ngài đội là Mão Hoa Quang hoá hiện ra 5 vị Phật.

Trong 18 cánh tay, thì hai cánh tay trên cùng với tư thế kiết ấn Chuẩn Đề, tướng như tướng đang lúc thuyết pháp.

  • Tay phải thứ hai pháp khí thí vô uý, còn tay trái cầm phan như ý.
  • Hai tay thứ ba thì tay phải cầm gươm báu, tay trái cầm bông sen.
  • Hai tay thứ tư, một tay cầm chuỗi hạt Ni ma bảo châu, tay kia cầm sợi dây Kim Cang
  • Hai tay thứ năm, một tay cầm trái la-ca-quả, tay kia cầm sợi dây Kim Cang
  • Hai tay thứ sáu, một tay cầm pháp khí Búa, tay kia cầm Xa-luân
  • Hai tay thứ bả, một tay cầm thiết câu, tay kia cầm Pháp-loa
  • Hai tay thứ tám, một tay cầm chày kim cang, tay kia cầm bình như ý
  • Hay tay thứ chín, một tay phải cầm xâu chuỗi dài, một tay cầm kinh Bát Nhã Ba La mật

Mỗi một pháp khí mà Bồ tát Chuẩn Đề cầm đều là một biểu pháp để giáo hoá cho chúng sanh. Ví dụ như gươm báu thể hiện cho sự dõng mãnh chặt đứt đi phiền não, chặt đứt tham sân si mạn, giúp chúng sanh an hoà và nhẹ nhàng như đoá sen...

Nếu chúng ta hiểu rõ được những hạnh nguyện của Bồ Tát Chuẩn Đề thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tu tập, hành trì, làm theo những lời dạy của Phật, của Bồ Tát thì sẽ được Ngài gia trì. Hạnh nguyện lớn nhất của Ngài là cứu độ các chúng sanh bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày có thể thoát khổ, thì chúng ta trong cuộc sống, khi thấy những chúng sanh này, cũng phải phát khởi lòng từ bi lân mẫn như Ngài, học tập Ngài, tận tâm tận lực cứu giúp họ thoát khổ. Làm được như vậy, chính là chúng ta chân thật kính ngưỡng và thờ phụng Ngài. 

Tuong-phat-mau-chuan-de-da-my-nghe-non-nuoc-da-nang (3)

Tượng Phật Bà Mẫu Chuẩn Đề Đá Mỹ Nghệ Non Nước Đà Nẵng

Tượng Bồ Tát Chuẩn Đề / Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề
 
Như đã nói ở trên, tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề được tạc theo hình tướng mô tả trong Kinh, với 18 cánh tay và các pháp khí biểu pháp. Khi chúng ta thờ tượng của Ngài hoặc đi đến đạo tràng, chùa miếu mà thấy hình tượng của Ngài, chúng ta phải hiểu ngay ý nghĩa chân thật của Ngài, quy y, kính ngưỡng Ngài. Nhờ vào việc chiêm bái hình tượng của Ngài, trong tâm của chúng ta liền phát khởi và nhớ lại được những hạnh nguyện của Ngài độ thoát chúng sanh và nhắc nhở chúng ta y giáo phụng hành.
 
Nếu suy nghĩ và làm được vậy chính là cách tốt nhất thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề / Phật Mẫu Chuẩn Đề.

 

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Google+ Liên Hệ Tin Tức Top