Giỏ hàng

Tượng Phật Địa Tạng Bằng Đá Non Nước

Ngày nay bạn dễ dàng bắt gặp tượng phật địa tạng bằng đá rất nhiều khi đến các khu nghĩa trang, khu lăng mộ hay các khuôn viên mộ gia đình. Ngoài ra tượng còn có đặt tại các chùa hoặc các tư gia riêng cũng có thờ ngài. Vậy ngài địa tạng là ai mà lại được thờ phụng tại nhiều vị trí như vậy thì hôm nay đá mỹ nghệ Song Toàn sẽ gửi thêm một số thông tin có thể các bạn ít biết về tượng ngài phật Địa Tạng Vương Bồ Tát để hiểu rõ hơn.

1. Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? 

Bán tượng phật địa tạng vương bồ tát đá giá rẻ

 

- Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Nam vị  còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

 - Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa. 

>>> Xem thêm: Tượng địa tạng cao 1.7m để nghĩa trang Vũng Tàu

- Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bốn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham - sân - si của chính mình.

2. Tiền thân Địa Tạng Vương Bồ Tát 

tượng phật địa tạng bồ tát ngồi đẹp đá mỹ nghệ non nước

Theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ngài Địa Tạng có 4 tiền thân như sau: 

Trưởng giả 

Ở nhiều kiếp trước, ngài Địa Tạng có thân phận là một Trưởng giả. Nhờ phước duyên, vị Trưởng giả này được đảnh lễ và nhận sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả đã phát đại nguyện rằng từ đây cho đến đời vị lai, ngài sẽ vì chúng sinh đau khổ mà giảng bày nhiều phương tiện, khiến chúng được giải thoát. Sau khi đạt đại được chứng thành Phật quả. 

Nữ nhân 

- Trong quá khứ, ở vô số kiếp trước tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là một người nữ thuộc dòng dõi Bà – la -môn. Người nữ này có nhiều phước đức và oai lực. Tuy nhiên, mẹ của cô gái lại không tin vào nhân quả mà gây nên rất nhiều ác nghiệp. Sau khi chết người mẹ bị đọa vào địa ngục. 

- Là một người con hiếu thảo, cô gái rất nhớ mẹ. Cô làm rất nhiều điều lành và đem công đức hồi hướng cho mẹ. Cô cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ những công đức này, đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại cho cô biết mẹ mình đã thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sinh về cõi trời. Vô cùng vui mừng trước tin này, cô đã phát nguyện trước đức Phật rằng từ nay đến nguyện vì chúng sinh mắc phải tội lỗi lập nhiều phương chước để khiến chúng được giải thoát. 

Các quý phật tử có thể tham khảo thêm quy trình chế tác và hoàn thiện một tượng phật địa tạng bằng đá qua video dưới:

Vị vua 

Trong rất nhiều kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị vua vào thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Ngài là một vị vua từ bi, thương yêu dân chúng,… Thế nhưng chúng sinh bấy giờ tạo nên rất nhiều ác nghiệp. Thế nên vị vua hiền đức này đã phát nguyện trước Đức Phật, độ những kẻ tội khổ đều được an vui. 

Thiếu nữ Quang Mục Trở 

- về quá khứ của nhiều kiếp trước, vào thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ Tát có tiền thân là một thiếu nữ có tên là Quang Mục. Là một người có nhiềuphước đức. Tuy nhiên, mẹ của cô lại làm nhiều điều ác, khi chết đã bị đày vào địa ngục. 

- Quang Mục đã tạo rất nhiều công đức hồi hướng cho mẹ mình. Nhờ phước duyên cúng dường cho một vị A-la-hán, cô được biết mẹ mình đã thoát khỏi cảnh địa ngục và sinh vào cõi người. Tuy nhiên mẹ cô vẫn còn chịu quả báo, phải sinh trong nhà nghèo hèn, chết yểu,… 

- Thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã phát nguyện cứu vớt chúng sinh từ nay đến trăm nghìn muôn ức kiếp. Nguyện đưa chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục thoát khỏi chốn ác đạo. Khi nào những kẻ mắc tội báo này thành Phật cả rồi, cô mới thành bậc Chánh Giác.

3. Địa Tạng Vương Bồ Tát là nam hay nữ? 

tượng phật địa tạng bồ tát ngồi sen và sóng nước bằng đá

- Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị bồ tát cứu độ chúng sinh và bảo vệ trẻ em. Tương truyền rằng, những đứa trẻ yểu mệnh bởi vì còn vấn vương cha mẹ người thân nên quanh quẩn bên sông, không chịu bước qua cầu Nại Hà để đầu thai. Lúc này Đức Địa Tạng sẽ xuất hiện, an ủi, giảng giải và giúp đỡ các em bé tạo công đức qua sông. 

- Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng trải qua nhiều kiếp số, có kiếp người là thân nữ, có kiếp là thân nam, có kiếp lại làm vua,... Khi ngài thành Bồ Tát Địa Tạng, ngài phát nguyện độ hết chúng sinh rồi mới trở thành Phật. 

- Ngài Địa Tạng vô cùng gần gũi với mọi chúng sinh từ địa ngục ngạ quỷ, súc sinh cho đến những vong linh vừa mất, ngày giỗ ông bà cha mẹ, anh chị em, lục thân quyến thuộc,.. Dù ở hoàn cảnh nào, ngài cũng hết mình cứu giúp khổ nạn.

4. Linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát 

tượng phật địa tạng bồ tát cưỡi đề thính bằng đá đẹp

- Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi trên Đế Thính. Đế Thính được miêu tả là một con chó, chính là loài linh thú hỗ trợ Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đường cứu độ chúng sinh. Đế Thính với khả năng nghe thấy mọi điều trong Tam Thế, giúp ngài Địa Tạng phân biệt thật giả, đúng sai.

- Trong Phật giáo, chó là hình ảnh đại diện cho nhị độc “Tham Sân”. Đồng thời cũng là loài động vật rất nhạy cảm và thông minh. Chúng có thể sử dụng thính giác nhạy bén của mình để phân biệt phải trái chính xác. 

- Trong cuộc sống hằng ngày, chó vốn là loài động vật rất gần gũi với con người. Với thính giác tuyệt vời, chúng hỗ trợ phá án, giữ nhà,… Chính vì vậy nên khả năng phân biệt đúng sai hay thật giải của chúng là điều hoàn toàn có thể khẳng định.

5. Ý nghĩa tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát 

tượng phật địa tạng bồ tát bằng đá để lăng mộ đẹp

- Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát được nhiều Phật tử tôn kính, thờ phụng. Nhiều người quan tâm đến ý nghĩa thờ tượng Tiền kiếp của Địa Tạng Vương Bồ tát là ai và văn khấn Địa Tạng Vương Bồ tát là gì?ngài mà chưa có câu giải đáp. 

- Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát có tay trái cầm như ý châu, tay phải nắm tích trượng với 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Ý nghĩa chính là tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh của ngài. 

- Bên cạnh đó, tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương còn mang ý nghĩa xâu xa, là biểu tượng thể hiện tâm địa của mỗi con người. Địa là mặt đất, Tạng là dung chứa. Mặt đất có thể dung chứa vạn vật và tâm của con người cũng vậy. Tâm của con người có thể dung chứa cả cái thiện lẫn cái ác.

- Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh nơi địa ngục rồi mới thành Phật. Cũng giống như những người tu hành, nguyện mang khả năng của mình để chuyển hóa toàn bộ những hạt giống xấu ác trong tâm thành điều thiện. Như vậy cũng đã được coi là thành Phật.

6. Thỉnh tượng phật địa tạng bằng đá đẹp ở đâu uy tín, giá tốt ?

tượng phật địa tạng cưỡi đề thính bằng đá sa thạch nguyên khối

- Việc thỉnh một tượng phật địa tạng vương bồ tát để thờ phụng hoặc để tâm linh luôn rất quan trọng đối với tất cả các phật tử nói riêng hay những người theo đạo phật nói chung, ngoài yếu tố quan trọng về mặt tâm linh thì chất lượng, vẻ đẹp, độ bền của tượng cũng rất được chú tâm.

- Hiểu được những lo lắng đó cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Song Toàn tại làng đá non nước là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chế tác và điêu khắc tượng phật đá hàng đầu tại Đà Nẵng với nhiều cam kết về chất lượng sản phẩm đủ giải đáp được các lo lắng của các quý phật tử đang có ý định thỉnh tượng phật địa tạng bằng đá hiện nay.

+ Cam kết nguyên liệu đá làm tượng là đá tự nhiên nguyên khối 100%.

+ Chế tác tượng theo mọi mẫu mã và kích thước khách hàng yêu cầu.

+ Bề mặt tượng được đánh bóng tự nhiên, giúp trường tồn với thời gian.

+ Nói KHÔNG với các sản phẩm hàng kém chất lượng, hàng đại trà.

+ Hoàn tiền 100% nếu khách hàng phát hiện tượng là bột đá hay đá đúc.

+ Bảo hành đá trọn đời cho các khách hàng còn lo lắng về chất lượng sản phẩm.

+ Đội ngũ người thợ tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm.

+ Chế tác đến khi khách hàng ưng ý mới giao hàng đến tay cho khách.

+ Vận chuyển và lắp đặt tượng tận nơi trên toàn quốc.

Các quý phật tử hãy cho chúng tôi cơ hội để làm đẹp cho không gian tâm linh của mình.

XEM THÊM CÁC MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG BẰNG ĐÁ ĐẸP

# Mọi nhu cầu về chế tác tượng phật địa tạng bằng đá đẹp các quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được báo giá chi tiết.

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Song Toàn

Nhận đặt hàng theo mọi yêu cầu của quý khách:

Hotline: 090.575.5989

Email: tuongphatda@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/@tuongphata1443

Website: https://tuongphatda.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/tuongphatda/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuongphatdadep

Địa chỉ: Khu làng đá mỹ nghệ Non Nước, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

# Liên hệ trực tiếp hotline, gửi email hoặc inbox trực tiếp facebook, zaloviber để chúng tôi tư vấn trực tiếp cho bạn 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !

 

Trích dẫn: Songdep.com.vn

Facebook Instagram Youtube Google+ Liên Hệ Tin Tức Top